Nederlands - English - Magyar  


Kosten koper in Hongarije

Een overzicht van de kosten voor koper van onroerend goed in Hongarije.


Er zijn veel vragen over de kosten die gemaakt moeten worden om een onroerend goed op uw naam te stellen. Vaak wordt de post “kosten koper” door makelaars/bemiddelaars in Hongarije gebruikt om hun provisie aanzienlijk op te schroeven. Mecsek Makelaardij Kft geeft u vooraf de daadwerkelijke kosten die gemoeid kunnen zijn met de aankoop van onroerend goed en juridische afwikkeling daarvan.
Mecsek Makelaardij Kft rekent de koper geen honorarium/commissie wanneer het een object uit onze portfolio betreft. Wanneer u gebruik wenst te maken van onze diensten zonder dat u een object middels onze bemiddeling koopt gelden andere prijzen. Neem contact met ons op voor meer informatie en offertes (afhankelijk van uw wensen, de situatie en afstanden kunnen prijzen wisselen).

Kosten advocaat*:

Kadastrale uittreksels:

Overige diensten**:

Toelichtingen:
* Bij afwijkende contracten voor bijvoorbeeld hypotheek, huur, pacht of huurkoop, gelden andere tarieven. Uiteraard ontvangt u van te voren een offerte.
** Voor iedereen geldt een andere situatie. Vaak kunnen zaken gecombineerd worden, soms niet. Neem daarom altijd even contact met ons op voor meer informatie.
*** Let op: In veel gevallen zullen de leveranciers van nutsvoorzieningen, alarm abonnementen en internetaansluitingen gebruik maken van de nieuwe tenaamstelling om meters en apparatuur te vervangen. Daarbij dient u of uw wettelijke vertegenwoordiger in persoon aanwezig te zijn. Mecsek Makelaardij kan dit uiteraard voor u verzorgen. Hier zijn echter wel kosten aan verbonden (afhankelijk van kilometers en tijd).

Alle vermelde prijzen zijn inclusief 27% BTW (Áfa) en exclusief voor cliënten van Mecsek Makelaardij Kft.

Voor nadere informatie met betrekking tot: