Nederlands - English - Magyar  


Koopprocedure in Hongarije

Hoe verder na uw besluit tot aankoop?


Heeft u uiteindelijk besloten een huis of grondstuk in Hongarije te kopen, dan moeten er een aantal juridische handelingen worden verricht om de te naam stelling te bewerkstelligen.
Deze worden in Hongarije uitgevoerd door een advocaat. Hij verricht onderzoek naar het object, controleert de financiële toestand van de verkopers met betrekking tot afgesloten hypotheken of leningen, het aantal eigenaren etc. Mocht op enigerlei wijze een aantekening op het kadasterblad staan met betrekking tot een schuld van welke aard dan ook, dan zal de verkoper (of de advocaat in diens opdracht) een bewijs moeten overleggen dat de betreffende schuld voldaan is. Na het betalen van de benodigde leges wordt de aantekening verwijderd en kan de overdracht plaatsvinden.

Wij verzorgen, indien gewenst, een vertaling van het koopcontract. Tevens zorgt de advocaat voor de noodzakelijke uittreksels uit het kadaster en voor betaling van de koopsom aan de verkoper.
De verkoopovereenkomst wordt door hem opgemaakt waarna alle partijen op zijn kantoor de contracten kunnen ondertekenen en hij een aantal exemplaren kan indienen bij de gebruikelijke instanties. Zodra de contracten zijn verwerkt bij het Kadaster (tussen 30 en 60 dagen), kunt u een uittreksel opvragen en zien dat u daadwerkelijk de eigenaar bent van het aangekochte object. Tegen een vergoeding is een versnelde procedure, circa 15 dagen, bij het kadaster mogelijk.

Voor de goede orde maken wij u er op attent dat koopcontracten, daarop betrekking hebbende volmachten en eventuele leningovereenkomsten, te allen tijde ondertekend moeten worden in het bijzijn van een Hongaarse advocaat. Het is mogelijk een volmacht te ondertekenen op de Hongaarse ambassade in uw land van vestiging, alwaar deze van een apostille wordt voorzien.
Mocht blijken dat op enigerlei wijze niet aan deze regelgeving is voldaan, dan bestaat de reële mogelijkheid dat de overeenkomsten nietig worden verklaard, met alle gevolgen van dien.