Nederlands - English - Magyar  


Na de aankoop

Wat moet er allemaal na de aankoop geregeld worden.


Van harte gefeliciteerd met uw aankoop van een onroerend goed in Hongarije!

Nu de contracten ondertekend zijn en de betaling heeft plaatsgevonden, zullen er nog een aantal zaken geregeld moeten worden.
Het pand zal verzekerd moeten worden, nutsvoorzieningen zullen op uw naam moeten worden gesteld, een bankrekening worden geopend en indien u permanent in Hongarije gaat wonen moeten er ook een aantal formaliteiten bij de immigratiedienst, belastingdienst verricht worden en eventueel zal er ook een ziektekostenverzekering afgesloten moeten worden.

Bij al deze handelingen kan Mecsek Makelaardij u van dienst zijn. Op onze pagina over “Kosten koper in Hongarije” vindt u alle tarieven.

Denkt u er wel om dat met regelmaat het gras op uw perceel gemaaid zal moeten worden.
Er is wetgeving omtrent het voorkomen van allergische reacties veroorzaakt door “Parlagfü” (Ambrosia artemisiifolia). Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 Hongaren hiervoor allergisch is.
Staat het gras te hoog dan zal de gemeente het laten maaien en zult u de kosten vermeerderd met een boete moeten betalen.
Het wordt door de gemeenschap zeer op prijs gesteld als u uw eigendom netjes onderhoud en verzorgt.

De betalingen van de nutsvoorzieningen kunt u met een automatische incasso rechtstreeks door uw bank laten verrichten. Een aantal facturen komen naar uw huisadres in Hongarije en het verdient aanbeveling een postadres te hebben zodat ook deze rekeningen betaald kunnen worden.

Wilt u onbezorgd genieten van uw woning in Hongarije dan kunt u de bovenstaande diensten laten verzorgen door Hungary Houses Kft.