Nederlands - English - Magyar  


Winstbelasting op onroerend goed in Hongarije

Wat betaalt u aan winstbelasting in Hongarije wanneer u uw onroerend goed verkoopt.


Woonhuizen inclusief het daartoe behorende perceel en bijgebouwen:
Verkoopt u binnen een termijn van 5 jaar na aankoop uw woonhuis in Hongarije, dan bent u 15% winstbelasting verschuldigd. Het percentage neemt na 2 jaar per jaar af. U betaalt deze belasting over het verschil tussen aankoop- en verkoopprijs, dus over de gemaakte winst.
Onder winst wordt verstaan de verkoopprijs verminderd met de aankoopprijs en gemaakte kosten.
De kosten kunnen o.a. bestaan uit:

Let wel: U kunt uitsluitend deze kosten van de winst aftrekken, indien u beschikt over de officiële facturen.

U krijgt daar op een korting afhankelijk van het aantal jaren dat u het onroerende goed in uw bezit hebt.
De berekening is als volgt:

Overige categoriën (grondstukken, zomerhuisjes, winkelpanden, kantoren, etc):
Onder winst wordt verstaan de verkoopprijs verminderd met de aankoopprijs en gemaakte kosten.
De kosten kunnen o.a. bestaan uit:

Let wel: U kunt uitsluitend deze kosten van de winst aftrekken, indien u beschikt over de officiële facturen.
Het tarief bedraagt 15% over de gemaakte winst.

U krijgt daar op een korting afhankelijk van het aantal jaren dat u het onroerende goed in uw bezit hebt.
De berekening is als volgt: